Inicjatywa powiązania kooperacyjnego

KUJAWSKO-POMORSKI KLASTER ROBOTYZACJI I AUTOMATYZACJI-INTEGRATOR


Informujemy, że INTEGRATOR RHC Sp. z o.o., decyzją Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., otrzymała wsparcie na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Strategii rozwoju Kujawsko-Pomorskiego klastra robotyzacji i automatyzacji „INTEGRATOR”.”, w ramach działania 5.1 Rozwój Instytucji Otoczenia Biznesu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.ue-ico

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.